Råd för marknadsbesökare

På Storkyro 1700-tals marknad har nutida människor hittat självgjorda produkter i gammal tidsanda sedan 1994

Kom som du är eller låt dig svepas med av forna tidens anda.

Här är några goda råd inför ett besök på marknaden.

Gratis inträde för barn under skolåldern.

Parkeringsavgift 2 € / fordon

Cykelparkeringen finns framför museet.

Vägtullavgiften 2 € används till att stöda hembygdsföreningen (t.ex underhåll av hembygdsmuseet). samt scouternas verksamhet.

 • Som assistanshundar räknas: ledarhundar för synskadade, signalhundar för personer med nedsatt hörsel, servicehundar för rörelsehindrade personer eller signalhundar för personer med t.ex diabetes eller epilepsi.

Övriga djur är inte tillåtna på marknadsområdet.

 • Hundparkering 5 €/hund invid Klubbhuset, ingång via Pappilanmutka. Se kartan.
 • Rökning är strängt förbjudet på musei- samt marknadsområdet.
 • Det finns särskilt avsedda rökplatser vid utkanten av området.

Det finns trafikdirigering från riksväg 18 till P-platserna:Kör längs med Kyröntie mot centrum. Se kartan.

De som kommer norrifrån: Följ vägskyltarna från bron över Kyro älv till P-områdena.

 • Trafikdirigerarna visar marknadsbesökarna till P-platserna.
 • Parkeringsavgift 2 €/fordon.
 • P-områden bl.a skolcentrets och sportplanens områden.
 • Gratis Zetorskjuts erbjuds från P-platsen till marknadsområdet.
 • Invalidparkering har reserverats för personer med funktionsnedsättningar framför Gamla kyrkan bredvid Fattigmagasinet.
 • Invaparkeringskortet bör uppvisas åt trafikdirigerarna i början av Pappilanmutka. Alla övriga fordon bör köras till P-områdena.
 • All fordonstrafik till invaparkeringen går via Pappilanmutka.
 • All passagerartrafik körs via Pappilanmutka-avtaget.
 • Bussarna svänger på pastorskansliets gårdsplan.
 • Ingen fordonstrafik
 • På marknadsområdet finns ett flertal försöljningspunkter, som erbjuder såväl salt som sött att äta.
 • I hembygdsmuseets storstuga finns ett cafe, som håller öppet hela marknadshelgen.
 • Övriga restauranger och cafeer i Storkyro.

I Klubbhuset finns en inva-wc

På själva marknadsområdet finns mobila toaletter och en inva-wc bakom den gamla rian, på gårdsplanen mellan försäljningsområdet och Pohjankyrövägen.

På marknadsområdet finns också en inva-wc.

 • Stötte någon sig? Du får hjälp av FRKs dejourerande personal i loftsbyggnaden på hembygdsmuseets inre gård.
 • T.ex ordningsvakterna kan tillkalla skolad förstahjälpspersonal till platsen.
 • Vid allvarligare hälsoproblem tillkallas ambulans genom att ringa 112.
 • Fråga vid Infopunkten eller skicka ett meddelande.
 • Allt hittegods förs till Seinäjoki polisstation efter marknadens slut.
 • Ett gott humör samt en shoppingkass eller korg för inköp.
 • Kontanter. Alla marknadsförsäljare har inte möjliget att ta emot betalkort.
  • Kontanter kan lyftas vid POP-bankens automat, från bankautomaten vid S-butiken eller från R-kiosken.
 • En kamera. Det är alltid roligt med foton. Då du delar dina foton på some använd hashtag, #1700luvunmarkkinat.
 • En egen vattenflaska samt solcreme om vädret är hett.
 • En regnrock eller ett litet, hopfällbart paraply om vädret ser regnsjukt ut.
 • Husdjur. Personliga assistanshundar är tillåtna på området. Läs punkten om djur.
 • Alkohol eller droger.
 • Alla övriga ämnen eller föremål som inte hör hemma på vårt temaevenemang.
 • Det är tillåtet att fotografera allmänt på marknadsområdet med konventionell fotoutrustning.
 • Det är förbjudet att flyga drönare över/på marknadsområdet.
 • Angående drönarfotografering i marknadsområdets omedelbara närhet, bör man kontakta evenemangets säkerhetsansvariga i god tid på förhand.
 • Då du delar foto- eller filmmaterial på some, önskar vi att du bifogar din position genom att bifoga #1700luvunmarkkinat.
 • Marknadsarragörerna förbehåller sig rätten att använda foto- och filmmaterial taget på området för marknadsföring av evenemanget.

Övrigt i Storkyro

Råd för marknadsbesökare

Råd för marknadsbesökare