Råd för marknadsbesökare

På Storkyro 1700-tals marknad har nutida människor hittat självgjorda produkter i gammal tidsanda sedan 1994

Kom som du är eller låt dig svepas med av forna tidens anda.

Här är några goda råd inför ett besök på marknaden.

”Vägtull”, inträde 2€.”Vägtull, inträde 2€.

Parkeringsavgift 2 € / fordon

Cykelparkeringen finns framför museet.

Vägtullavgiften 2 € används till att stöda hembygdsföreningen (t.ex underhåll av hembygdsmuseet). samt scouternas verksamhet.

 • Som assistanshundar räknas: ledarhundar för synskadade, signalhundar för personer med nedsatt hörsel, servicehundar för rörelsehindrade personer eller signalhundar för personer med t.ex diabetes eller epilepsi.

Övriga djur är inte tillåtna på marknadsområdet.

 • Hundparkering 5 €/hund invid Klubbhuset, ingång via Pappilanmutka. Se kartan.
 • Rökning är strängt förbjudet på musei- samt marknadsområdet.
 • Det finns särskilt avsedda rökplatser vid utkanten av området.

Det finns trafikdirigering från riksväg 18 till P-platserna:Kör längs med Kyröntie mot centrum. Se kartan.

De som kommer norrifrån: Följ vägskyltarna från bron över Kyro älv till P-områdena.

 • Trafikdirigerarna visar marknadsbesökarna till P-platserna.
 • Parkeringsavgift 2 €/fordon.
 • P-områden bl.a skolcentrets och sportplanens områden.
 • Gratis Zetorskjuts erbjuds från P-platsen till marknadsområdet.
 • Invalidparkering har reserverats för personer med funktionsnedsättningar framför Gamla kyrkan bredvid Fattigmagasinet.
 • Invaparkeringskortet bör uppvisas åt trafikdirigerarna i början av Pappilanmutka. Alla övriga fordon bör köras till P-områdena.
 • All fordonstrafik till invaparkeringen går via Pappilanmutka.
 • All passagerartrafik körs via Pappilanmutka-avtaget.
 • Bussarna svänger på pastorskansliets gårdsplan.
 • Ingen fordonstrafik
 • På marknadsområdet finns ett flertal försöljningspunkter, som erbjuder såväl salt som sött att äta.
 • I hembygdsmuseets storstuga finns ett cafe, som håller öppet hela marknadshelgen.
 • Övriga restauranger och cafeer i Storkyro.

I Klubbhuset finns en inva-wc

På själva marknadsområdet finns mobila toaletter och en inva-wc bakom den gamla rian, på gårdsplanen mellan försäljningsområdet och Pohjankyrövägen.

På marknadsområdet finns också en inva-wc.

 • Stötte någon sig? Du får hjälp av FRKs dejourerande personal i loftsbyggnaden på hembygdsmuseets inre gård.
 • T.ex ordningsvakterna kan tillkalla skolad förstahjälpspersonal till platsen.
 • Vid allvarligare hälsoproblem tillkallas ambulans genom att ringa 112.
 • Fråga vid Infopunkten eller skicka ett meddelande.
 • Allt hittegods förs till Seinäjoki polisstation efter marknadens slut.
 • Ett gott humör samt en shoppingkass eller korg för inköp.
 • Kontanter. Alla marknadsförsäljare har inte möjliget att ta emot betalkort.
  • Kontanter kan lyftas vid POP-bankens automat, från bankautomaten vid S-butiken eller från R-kiosken.
 • En kamera. Det är alltid roligt med foton. Då du delar dina foton på some använd hashtag, #1700luvunmarkkinat.
 • En egen vattenflaska samt solcreme om vädret är hett.
 • En regnrock eller ett litet, hopfällbart paraply om vädret ser regnsjukt ut.
 • Husdjur. Personliga assistanshundar är tillåtna på området. Läs punkten om djur.
 • Alkohol eller droger.
 • Alla övriga ämnen eller föremål som inte hör hemma på vårt temaevenemang.
 • Det är tillåtet att fotografera allmänt på marknadsområdet med konventionell fotoutrustning.
 • Det är förbjudet att flyga drönare över/på marknadsområdet.
 • Angående drönarfotografering i marknadsområdets omedelbara närhet, bör man kontakta evenemangets säkerhetsansvariga i god tid på förhand.
 • Då du delar foto- eller filmmaterial på some, önskar vi att du bifogar din position genom att bifoga #1700luvunmarkkinat.
 • Marknadsarragörerna förbehåller sig rätten att använda foto- och filmmaterial taget på området för marknadsföring av evenemanget.

Övrigt i Storkyro